PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA

REKLAMACJE - PARKINGI

  Data otrzymania wezwania

  Adres zamieszkania kierowcy pojazdu, który użytkował pojazd w chwili otrzymania wezwania

   * Podanie adresu e-mail i nr telefonu umożliwi nawiązanie kontaktu z Panią/Panem w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji oraz sposobu jej rozpatrzenia.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anpol Firma Usługowo-Handlowa Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz.
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – korespondencyjnie jw. lub adres e-mail: iod@anpolbydgoszcz.pl.
  3) Pani/Pana dane osobowe są nam potrzebne do rozpatrzenia reklamacji – ich przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania/obsługi usługi reklamacyjnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (podstawa prawna ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące w procesie reklamacji.
  5) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres realizacji reklamacji, chyba że przepisy prawa (np. rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Pani/Pan mieli wobec nas jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji.

  Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych - na naszej stronie https://anpolbydgoszcz.pl/ w zakładce „Polityka Prywatności”.

  anpollogo2-300x84
  Przewiń do góry