PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA

REKLAMACJE JAGIELLOŃSKA

Szanowni Państwo,

w celu złożenia wniosku reklamacyjnego, bądź uzyskania informacji dodatkowych dotyczących otrzymanego wezwania, zachęcamy do skorzystania z formularza REKLAMACJE.

reklamacje.anpolbydgoszcz.pl

REKLAMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT DODATKOWYCH

Procedura reklamacyjna – szczegółowe informacje:

Korzystający z parkingu, kwestionujący zasadność wystawienia wezwania może w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania wnieść reklamację. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące opłat dodatkowych przyjmowane są poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie: http://anpolbydgoszcz.pl/

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest wniesienie opłaty zgodnie z otrzymanym wezwaniem oraz załączenie potwierdzenia jej dokonania w formie załącznika do formularza REKLAMACJI

W razie uznania reklamacji, Opłata Dodatkowa zostaje zwrócona na rachunek bankowy wskazany na potwierdzeniu przelewu.

W przypadku decyzji odmownej Klient zostaje o tym fakcie poinformowany drogą mailową lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (w przypadku korespondencji pocztowej), a uiszczona Opłata Dodatkowa nie zostaje zwrócona.

Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

  • numer wezwania,
  • datę wystawienia wezwania,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • imię i nazwisko kierowcy pojazdu, który użytkował pojazd w chwili otrzymania wezwania,
  • adres zamieszkania kierowcy pojazdu, który użytkował pojazd w chwili otrzymania wezwania,
  • numer kontaktowy i/lub adres e-mail
  • krótki opis powodu składania reklamacji wraz z uzasadnieniem,
  • ewentualne załączniki (pobrany bilet, zdjęcia, potwierdzenia dokonania opłaty),

Dodatkowe informacje dotyczące wezwań do zapłaty, udzielane są przez pracowników Kontroli Ruchu Dworca, zlokalizowanej przy budynku głównym dworca PKS w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 58.

Jednocześnie informujemy, reklamacje składane osobiście w siedzibie firmy bądź drogą telefoniczną nie będą rozpatrywane.
Dopuszczalna forma reklamacji – wyłącznie za pośrednictwem FORMULARZA REKLAMACYJNEGO.

Czas rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego – 30 dni (od dnia otrzymania reklamacji).

Numer rachunku bankowego do wniesienia Opłaty Dodatkowej:
03 1020 1475 0000 8102 0287 6456 (PKO S.A.)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z procedurą reklamacyjną jest ANPOL FUH sp. z o.o.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

anpollogo2-300x84
Przewiń do góry